Oferta

Dzięki świetnej organizacji pracy i mobilności naszego zespołu RESCO podejmuje się również nietypowych projektów. Działamy w trosce o dobro Klienta oraz z szacunkiem do jego budżetu.

W RESCO jesteśmy elastyczni co powoduje, że możemy zaoferować Klientom swoje usługi na bardzo konkurencyjnych warunkach oraz dopasowując ich zakres i intensywność do jego budżetu.

Restrukturyzacje pakietów nieruchomości w sektorach prywatnym i publicznym. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych, produkcyjnych, logistycznych, biurowych, mieszkaniowych i portowych.

RESCO współpracuje jako podmiot zewnętrzny z firmami różnej wielkości na terenie krajów Unii Europejskiej i Polski. RESCO wykorzystuje kompetencje zespołów wewnętrznych i zewnętrznych w celu tworzenia struktur zarządczych i planów naprawczych dla restrukturyzowanych pakietów nieruchomości.

USŁUGI RESTRUKTURYZACJI

USŁUGI POŚREDNICTWA

RESCO dostarcza usługi brokerskie sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości na najwyższym, profesjonalnym poziomie.

Naszą domeną są grunty o różnym przeznaczeniu oraz lokale handlowe, magazyny, grunty i obiekty o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz grunty przemysłowe w tym o przeznaczeniu portowym (nabrzeża).

RESCO świadczy usługi inwestora zastępczego i menedżera projektu w formie interim management dla nieruchomości komercyjnych i o przeznaczeniu mieszkaniowym.

Zakres usług obejmuje poszczególne fazy życia projektu. Zarówno dotyczy to fazy przygotowania jak i budowy i eksploatacji nieruchomości. Współpraca z RESCO może opierać się o zlecenie wąskiego zakresu i zastosowanie zadaniowego lub godzinowego rozliczenia wynagrodzenia.

DLA DEWELOPERÓW

DMA

Development Management Agreement (DMA) to rodzaj kompleksowej usługi proponowanej przez RESCO na podstawie której właściciel gruntu lub deweloper może powierzyć zespołowi RESCO przygotowanie inwestycji.

Kompleksowość usługi polega na przejęciu całego zakresu reprezentacji właściciela przed urzędami administracji państwowej, gestorami mediów, reprezentantami banków oraz biurami architektonicznymi.

Usługa oparta jest o umowę w modelu Development Management i zarządzaniem procesem przygotowania projektu z cyklicznymi opłatami miesięcznymi w formie retain fee. Zakres umowy DMA jest każdorazowo uzgadniany z właścicielem nieruchomości i jest uzależniony od skomplikowania projektu.

RESCO świadczy usługi polegające na doradztwie w zakresie możliwości zastosowania technologii zapewniających optymalizację budżetu wykonawczego inwestycji oraz skrócenia czasu realizacji inwestycji.

Zakres doradztwa obejmuje np. współpracę w zakresie nadzoru po stronie inwestora nad adaptacją wykonanej dokumentacji technicznej projektu oraz zmian materiałowych.

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE