Shop-in Płock

Pasaż „Victoria”

Galeria „City Mall”

Galeria „Słoneczna”

Galeria Handlowa „Prospekt”

case study #1

Lublin. Giełdowa spółka deweloperska z kapitałem zagranicznym i portfolio nieruchomości komercyjnych w Polsce o wartości 150.000.000 EUR powierzyła RESCO rolę lidera prowadzącego proces w fazie rozwoju nieruchomości komercyjnej w Lublinie. Celem było przeprowadzenie procesu wyboru pracowni architektonicznej oraz nadzór nad przygotowaniem koncepcji obiektu dla funkcji mieszanej oraz przygotowanie specyfikacji technicznej projektu. Komplikacją była lokalizacja w starej, zabytkowej części miasta Lublina oraz zapisy MPZT.

Zakres szczegółowy
  1. Przygotowanie procesu postępowania ofertowego i wybór pracowni architektonicznych
  2. Obsługa procesu prawnego i zawarcie Umowy z biurem architektonicznym
  3. Koordynacja procesu przygotowania koncepcji obiektu
  4. Przygotowanie założeń finansowych i budżetu wynajmu obiektu wraz z założeniem wysokości czynszów i kosztów dla obiektu.

case study #2

Giełdowa spółka zagraniczna realizująca obiekty mieszkalne na terenie Polski i kilku krajów Europy zachodniej zaprosiła RESCO do objęcia roli lidera procesu komercjalizacji i sprzedaży 30 lokali handlowych na poziomie parteru w jednej z prestiżowych inwestycji mieszkaniowych na terenie Wrocławia.

Zakres szczegółowy
  1. Zawarcie umowy pośrednictwa z deweloperem
  2. Przygotowanie listy potencjalnych inwestorów
  3. Przeprowadzenie negocjacji sprzedaży lokali handlowych
  4. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości